„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Popiežius pabrėžė vaikų krikšto svarbą

(CRTN, KAP) Sausio 12 d. Kristaus Krikšto iškilmės proga popiežius Siksto koplyčioje pakrikštijo 22 kūdikius, kurių dauguma iš Italijos, po vieną iš Lenkijos ir Libano. Pirmąkart per pontifikato istoriją tarp pakrikštytųjų buvo ir trynukai. Šventasis Tėvas teikdamas Krikšto sakramentą atrodė geros sveikatos ir ypač nuotaikingas. Jis ragino tėvus ir krikštatėvius lydėti pakrikštytuosius kūdikius krikščioniškojo pašaukimo keliu. Per savo pontifikatą popiežius Jonas Paulius II iš viso yra pakrikštijęs 1370 žmonių.

Vėliau per Viešpaties angelo maldą popiežius, kreipdamasis į tikinčiuosius, pabrėžė išliekančią kūdikių krikšto svarbą. Krikštas išryškina tikrąją išganymo prigimtį: malonė yra Dievo dovana. Todėl gera, kad krikščionys tėvai atneša savo kūdikius prie krikštyklos, kad šie Bažnyčios tikėjimo galia galėtų gauti „didžią dieviškojo gyvenimo dovaną”. Per krikštą kiekvienas žmogus priimamas į Jėzaus mirties ir prisikėlimo slėpinį.

© „Bažnyčios žinios“