„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Kardinolas Walteris Kasperis apie ekumenizmo pažangą

 (KAP) Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walteris Kasperis  straipsnyje, paskelbtame dienraštyje L’Osservatore Romano, įspėjo, kad būtų vengiama „perdėto aktyvizmo” įveikiant aktualius sunkumus ekumeninių santykių srityje. Kardinolas rašė, jog po Vatikano II Susirinkimo sekusios sparčios ekumeninės pažangos vėliau žygis krikščionių vienybės kryptimi tapo lėtesnis. Pasak kardinolo, reikia grįžti prie giliųjų ekumeninio angažavimosi šaknų: Biblijos, vidinio atsivertimo ir maldos. Kardinolas Kasperis pabrėžė, jog krikščionių vienybės atkūrimas yra pirmiausia dvasinė, o tik po to institucinė užduotis. Ekumenizme, šalia „horizontaliosios” dimensijos, apimančios krikščionių dialogą, tarpusavio praturtinimą, nuolat būtina „vertikalioji” dimensija – malda dėl vienybės dvasios.

Kardinolas W.Kasperis interviu agentūrai „Kathpress” sakė, jog nuo praėjusių metų vasario jaučiama didelė įtampa su Rusų Ortodoksų Bažnyčia. Pasak Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko, dabar matomi įtampos mažėjimo ženklai, iš abiejų pusių reiškiama valia problemas spręsti vedant dialogą. Per pastaruosius metus ypač pagerėjo kontaktai su kitomis ortodoksų Bažnyčiomis. Po popiežiaus lankymosi Atėnuose visai pasikeitė santykių su Graikų ortodoksų Bažnyčia atmosfera. Balkanų valstybių siekis įstoti į Europos Sąjungą veda į tai, jog ir tų kraštų Bažnyčios atsiveria į Vakarus ir Romos atžvilgiu. Tai pasakytina apie Bulgariją, kur popiežiaus apsilankymas taip pat turėjo gerų padarinių. Kardinolas W. Kasperis taip pat išreiškė pasitenkinimą gerai besiplėtojančių krikščionių ir judėjų dialogu.

© „Bažnyčios žinios“