„Bažnyčios žinios“. 2003sausio 29, Nr. 2 atgalį numerio turinį


Keliais žodžiais

Klaipėda

Sausio 19 d. Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje pradėta aukoti šv. Mišias vaikams, kurie rengiasi Atgailos sakramentui. Į šias pirmąsias kun. Sauliaus Damašiaus aukotas Mišias susirinko nemažas būrys vaikų su tėvais. Mišių metu vaikams bus aiškinama Mišių eiga, prasmė, sakomas specialus pamokslas. Parapijos katechetė J. Kupšienė labai teigiamai įvertino parapinę vaikų katechezę. Pasak jos, taip vaikai įpranta prie Mišių liturgijos, pamažu tampa bendruomenės nariais.

Sausio 17–19 d. Šv. Juozapo Darbininko parapijoje apie šimtas žmonių iš Klaipėdos ir Plungės klausėsi Pilypo kurso, kurį vedė jungtinė Kauno ir Klaipėdos evangelizacinė komanda. Buvo mokomasi tikėjimo skelbimo būdų ir metodikos. Kurso dalyviai susitikimą baigė Eucharistijos auka.

-dm-

© „Bažnyčios žinios“