„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Paskyrimai Telšių vyskupijoje

Kun. Pranas Venckus atleistas iš Laižuvos parapijos klebono pareigų ir paskirtas Laižuvos parapijos rezidentu.

Kan. Juozas Vaičius, Mažeikių parapijos klebonas, paskirtas aptarnauti Laižuvos parapiją klebono teisėmis iki kitų paskyrimų.

Diak. Tomas Žlibinas ir diak. Kazys Žutautas paskirti pastoraciniam darbui į Telšių katedros parapiją.

Diak. Mindaugas Nausėda paskirtas pastoraciniam darbui į Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapiją.

Diak. Marius Venskus ir diak. Juozas Deveikis paskirti pastoraciniam darbui į Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapiją.

Diak. Kęstutis Timofejevas ir diak. Vytautas Norbutas paskirti pastoraciniam darbui į Gargždų parapiją.

Diak. Andriejus Sabaliauskas paskirtas pastoraciniam darbui į Žemaičių Kalvarijos parapiją.

Diak. Aivaras Pudžiuvelis paskirtas pastoraciniam darbui į Plungės parapiją.

Diak. Virginijus Būta paskirtas pastoraciniam darbui Telšių ligoninėje (sekmadieniais) ir Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje (šeštadieniais).

-T-

© „Bažnyčios žinios“