„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Sausio 8 d. Vilniaus arkivyskupijos kunigai rinkosi į pirmąjį šiais metais susirinkimą. Pradžioje „Viešpaties angelo” malda buvo prisimintas miręs kunigas Martynas Stonys. Po to kardinolas A. J. Bačkis pristatė naująją Kunigų tarybą. Vysk. J. Tunaitis aptarė einamuosius arkivyskupijos klausimus.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis išsamiai kalbėjo apie celibatą. Šiuo metu, pasak kardinolo, vis labiau įsigali klaidinga nuomonė, kad celibatas tėra tik Bažnyčios įsakymas, ir kandidatai į kunigus ima į tai žvelgti tik kaip į sąlygą priimti kunigystės šventimus. Užmirštama, kad celibatas susijęs su kunigystės esme. Tik supratus, kas kaip tokia yra kunigystė, įmanoma neapsiriboti vien juridiniu aspektu ir įžiūrėti celibato tikrąją prasmę. Celibatas – tai meilės Dievui ir žmonėms kitokia raiška, tai gyvenimas sekant Kristumi bei artėjančios Dievo karalystės ženklas. Kardinolas akcentavo asmens žmogiškosios brandos ir dvasinio gyvenimo svarbą visiems davusiems celibato priesaiką.

-rš-

© „Bažnyčios žinios“