„Bažnyčios žinios“. 2003 sausio 29, Nr. 2 atgal į numerio turinį


Minint Sausio 13-ąją

Sausio 12 d., sekmadienį, minint Sausio 13-osios įvykių dvyliktąsias metines, Vilniaus arkikatedroje buvo aukojamos šv. Mišios už sausio 13-ąją žuvusiuosius, už jų artimuosius ir tėvynę. Iškilmingai liturgijai vadovavo kardinolas A. J. Bačkis, koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkiv. P. S. Zurbriggenas, vysk. J. Tunaitis, kun. R. Doveika. Mišiose dalyvavo premjeras A. Brazauskas, Seimo pirmininkas A. Paulauskas, Seimo narys prof. V. Landsbergis, krašto apsaugos ministras L. Linkevičius, kiti aukšti pareigūnai.

Per pamokslą kardinolas A. J. Bačkis kalbėjo apie meilę ir auką. „Jokia meilė neįmanoma be aukos, – sakė kardinolas. – Nors ir ne visiems lemta tapti didvyriais, visi galime ir turime atlikti įvairius meilės darbus, nes meilė yra išradinga ir be galo talpi. Meilė negali būti matuojama, sveriama, lyginama, ji visuomet yra pilnatvė. Ar ne apie tai mums šiandien kalba Morkaus evangelija, mūsų žuvusiųjų atminimas ir pranašas Izaijas? Svarbu suvokti, kad turime tik šią akimirką, tad skubėkime dovanoti, kurti gėrį. Jei šią akimirką gyvensime tauriai ir kilniai, sukursime tai, kas amžina ir nemirštama”.

Po pietų Sausio 13-osios aukos pagerbtos Antakalnio, Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio kapinėse. 17.00 val. Nepriklausomybės aikštėje, prie Televizijos bokšto, prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato Vilniuje ir Vienybės aikštėje Kaune buvo uždegti laužai. Vakare vyko koncertas prie Televizijos bokšto ir tradicinis koncertas In Memoriam Šv. Jonų bažnyčioje.

Sausio 12 dieną Seime surengtoje konferencijoje „Baltijos laisvė: Vakarų požiūris” Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ perskaitė pranešimą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ir žmogaus teisių sąjūdis Vakaruose”. Vyskupas akcentavo, kad prie Lietuvos išsilaisvinimo daug prisidėjo Katalikų Bažnyčia. Pasak vysk. J. Borutos SJ, „LKB kronika” buvo pagrindinis žinių šaltinis, pasiekiantis Vakarus iš už anapus geležinės uždangos. Konferencija surengta Europos parlamento rezoliucijos dėl Baltijos valstybių 20 metinėms paminėti. 1983 m. priimtoje rezoliucijoje smerkiama Baltijos šalių okupacija ir pritariama Baltijos šalių piliečių norui siekti nepriklausomybės.

-sm, jž-

© „Bažnyčios žinios“