2002 gruodžio 23
Nr. 24

 
Šiame numeryje:
 
 
Popiežius
 
Bažnyčia Lietuvoje
 
 
Homilijos
 
 
Nauji leidiniai
 
Ekumenizmas
 
 
Bažnyčia pasaulyje
 
2002 metų turinys
 
© „Bažnyčios žinios“