2002 spalio 30
Nr. 20


Šiame numeryje:

Bažnyčios dokumentai

Bažnyčia Lietuvoje Homilijos Bažnyčia pasaulyje