Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas grąžino anksčiau jo paties panaikintą Alkoholio kontrolės įstatyme normą, kuri nustatė pareigą savivaldybei suderinti su religinėmis bendruomenėmis, kokiu atstumu prie maldos namų draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais (išskirta autoriaus). Atkreiptinas dėmesys, kad sprendimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 punktu, priima savivaldybės Taryba, tačiau savivaldybė, priimdama sprendimą, kuriame nustatoma, kokiu atstumu draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais prie maldos namų, turi tai suderinti su religine bendruomene.

Pažymėtina, kad pagal šio įstatymo 21 straipsnio 5 dalį savivaldybės Taryba turi teisę riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais valstybinių bei religinių švenčių (išskirta autoriaus) ir masinių renginių dienomis.

Nurodyti įstatymo pakeitimai įsigaliojo 2002 m. birželio 28 dieną.

-rr-