GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTAS
Neformalus katalikiškas suaugusiųjų švietimas

2002–2003 mokslo metų PROGRAMOS
 

Socialinė ir pastoracinė tarnystė

Tai keturi teminiai trijų dienų seminarai savaitgaliais.
Kurso pagrindinis tikslas – padėti žmogui sieti gyvenimą ir tikėjimą, rasti savąjį dvasingumą ir asmeninį kelią į Dievą. Dalyviai kviečiami apmąstyti savo gyvenimo patirtį, ugdo gebėjimą įsiklausyti į save, šalia esantį, mokosi bendradarbiauti. Kursas supažindina su Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei socialinės analizės pagrindais: skatina dalyvius kritiškai vertinti visuomenėje vykstančius reiškinius, būti aktyviais piliečiais. Seminarų metu pagilinamos Šventojo Rašto žinios, susipažįstama su skirtingais maldos būdais. Nemažai laiko skiriama šv. Ignaco Lojolos dvasingumo sampratai.

Registracija iki spalio 7 d. Kursas vyks Kaune, Anykščiuose, Panevėžyje, Lazdijuose.
 

Šventasis Raštas ir gyvenimas

Tai penki teminiai dviejų dienų seminarai savaitgaliais, tarp kurių dalyviai savarankiškai atlieka užduotis.

Kursas plačiau supažindina su Šventuoju Raštu, formuoja įgūdžius, kaip juo naudotis. Studijos padeda įžvelgti ir įvardyti žmogaus ir Dievo susitikimo patirtį kasdieniame gyvenime.

Kursą veda: s. lic. Ona Vitkauskaitė MVS, Virginija Malinauskienė, lic. Mindaugas Puronas.

Registracija iki spalio 15 d. Kursas vyks Vilniuje.
 

AIDS – tolimas ir artimas

Tai dviejų dienų seminaras savaitgalį.

Dalyviai ne tik pagilins turimas žinias ir įgis naujų, bet ir ieškos sprendimų, koks turėtų (ir galėtų mūsų situacijoje) būti krikščioniškas atsakas į AIDS sukeltus iššūkius; į klausimą labiau žvelgs dvasiniu, socialiniu bei moraliniu aspektais. Seminaro dalyviai bus supažindinti su programa, skirta moksleiviams.

Kursą veda: lic. Agnė Širinskienė, lic. Linda Ceple SJE.

Registracija iki spalio 7 d. Kursas vyks Kaune, Vilniuje ir kt.
Jūsų kvietimu galime atvykti į mokyklas ar organizacijas.
 

Krikščioniškojo dvasingumo raida

Kurso metu pristatomos įvairios krikščioniško dvasingumo mokyklos.

Kursą sudaro 15 seminarų. Seminarai vyks kiekvieną ketvirtadienio vakarą nuo 18.00 val. iki 20.30 val.

Nagrinėjamos temos: Kankinystė dėl Kristaus; Liturgija: Krikštas ir Eucharistija; Dykumos askezė; Šv. Augustinas: atsivertimas ir autobiografija; Šv. Benediktas ir vienuolinis sąjūdis; Piligrimystė ir kryžiaus žygiai; Rytų Bažnyčios dvasingumas: Jėzaus malda ir ikonografija; Pranciškus ir Klara; Meditacija ir mistika; Apreiškimai; Šv. Kryžiaus Jonas ir šv. Teresė Avilietė: vestuvinė mistika; Šv. Ignacas Lojola: pašaukimas ir pasirinkimas; Draugystė krikščioniškoje tradicijoje; Tomo Mertono dvasingumo bruožai

Kursą veda: lic. Vytautas Sadauskas SJ ir mag. Bernadeta Mališkaitė SJE

Registracija iki gruodžio 5 d. Kursas vyks Kaune ir Kybartuose.
 

Įvadas į krikščionišką socialinį mokymą

Kai kurios seminarų temos: Krikščioniškojo socialinio mokymo raida, principai, turinys, galimybės. 2001-ųjų metų gyventojų surašymo rezultatų analizė gyventojų priklausymo religinei konfesijai požiūriu. Nevyriausybinių organizacijų ir tikėjimo bendruomenių ryšiai, bendradarbiavimas. Teisingumo samprata, jo įgyvendinimas Šventajame Rašte ir šiuolaikiniame pasaulyje. Teisingas atlyginimas, individualus ir socialinis, objektyvus ir subjektyvus darbo charakteris.

Kursą sudaro 5 seminarai, seminaro trukmė – 3 val., vyks trečiadienių vakarais.

Kursą veda: Julius Norvila.

Registracija iki spalio 15 d. Kursas vyks Kaune.
 

Dvasinės pratybos kasdieniame gyvenime pagal šv. Ignacą Lojolą

Pratybos – tai būdas atnaujinti ir pagilinti savo santykį su Dievu; geriau suvokti Jo veikimą mumyse ir apsispręsti prasmingiau krikščioniškai gyventi. Jas kviečiame atlikti neatsitraukiant nuo kasdieninių darbų.

Pratybos tęsis aštuonis mėnesius. Galimi ir trumpesni Pratybų atlikimo variantai. Susitikimai vyks kas savaitę dvi.

Pratybas veda: lic. Vytautas Sadauskas SJ, Stasys Kazėnas SJ.

Registracija iki rugsėjo 25 d., pradžia rugsėjo 27 d. Pratybos vyks Kaune trečiadienių vakarais.
 

Asmeninės rekolekcijos

Rekolekcijos – tai būdas atnaujinti ir pagilinti savo santykį su Dievu.

Asmeninėse rekolekcijose pabrėžiama tylos, maldos ir asmeninio pokalbio su vadovu svarba.

Primename, kad asmuo, dalyvaujantis tokiose rekolekcijose, įsipareigoja:

– laikytis tylos per visą rekolekcijų laiką;
– melstis ir švęsti Eucharistiją;
– kasdien susitikti su vadovu asmeniniam pokalbiui;
– palaikyti maldingą rekolekcijų nuotaiką.

Rekolekcijas veda: Bernadeta Mališkaitė SJE ir Stasys Kazėnas SJ.

Registracija iki spalio 1 d. Rekolekcijos vyks Jėzuitų namuose Kulautuvoje spalio 13–19 dienomis.

Dalyvių skaičius – 12; mokestis – 125 Lt.
Rekolekcijos bus organizuojamos ir kitu metu.
 

Dvasinio vadovavimo/palydėjimo teorija ir praktiniai įgūdžiai

Tai dvejų metų programa. Ji skirta tiems, kurie dirba dvasinio ugdymo srityje ir nori labiau gilintis į šią tarnystę. Kurso metu siekiama ne tik perteikti Šventojo Rašto gilesnį pažinimą, susipažinti su krikščioniškąja Tradicija, įvairiomis dvasingumo kryptimis, bet ir suteikti įgūdžių, kaip padėti kitam jo dvasinėje kelionėje, vesti asmenines rekolekcijas.

Nagrinėjamos temos: dvasinio vadovavimo prigimtis; kontempliatyvaus dvasingumo ugdymas; Dievo valios įžvalgos principai; dvasių skyrimas pagal šv. Ignacą Lojolą; bendravimo įgūdžių ugdymas; etinės elgsenos gairės; asmenybės dvasinis augimas ir emocinė branda ir kt.

Kursą veda: lic. Vytautas Sadauskas SJ, Stasys Kazėnas SJ, mag. Bernadeta Mališkaitė SJE, Valda Šadzevičiūtė.

Registracija iki gruodžio 5 d. Kursas vyks Kaune.
 

Kursai, pratybos, rekolekcijos yra mokami. Taikomos nuolaidos.

Registracija ir smulkesnė informacija:
Vilniaus g. 7, LT–3000 Kaunas. Tel./faks. 8 37 322574, mob. 8 686 77824; el. paštas: gti@lcn.lt