Teigiami Bažnyčių atgarsiai dėl Charta Oecumenica
 

(KAP, CRTN) Rugsėjo 11 d. Ottmaringe (Vokietija) baigėsi keturias dienas trukęs Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) ir Europos Bažnyčių Konferencijos (CEC/KEK) bendros komisijos konsultacijos. Europos Bažnyčių atstovai vieningai vertino 2001 balandžio mėnesį pasirodžiusią Charta Oecumenica kaip sėkmingą dokumentą. Konstatuota, kad daugelyje kraštų per tą laiką išsiplėtojo daug ekumeninių idėjų bei iniciatyvų. Dažnai šis dokumentas atlikdavo savotišką katalizatoriaus vaidmenį, padarydamas akivaizdesnes ekumenines problemas. Skirtinga buvo įvairių šalių patirtis. Jei Vokietijoje vyravo įspūdis, jog Chartijos siūlymai jau įvykdyti, kitų šalių tikrovei jos keliami reikalavimai dar atrodė per dideli. CCEE prezidentas vyskupas Amadee Grab sakė, jog krikščionys tose šalyse, kuriose yra daug musulmonų, dažnai pasitelkia Chartiją ir jos teiginius dialogui su kitomis religijomis. Drauge jis pabrėžė, jog šis dokumentas nėra „amžinybei skirtas tekstas”. Po konsultacijų Ottmaringe buvo paskelbtas visoms Bažnyčioms skirtas „Laiškas iš Ottmaringo”. Jame raginama įsiklausyti į tas teksto vietas, kurios tebekelia sunkumų ir vidinių debatų. Taip pat išreiškiama mintis, kad reikia naujai apmąstyti Europos Bažnyčios istoriją.