Nepriimtina „katalikiško aborto“ idėja
 

(KAP, CRTN) Prieš numatomus debatus abortų klausimu Vatikano dienraštyje „L’ Osservatore Romano” Italijos parlamentarams katalikams priminta apie jų sąžinės pareigą. Rugsėjo 6 d. komentare teigiama, kad abortas ir eutanazija yra nusikaltimai, „kurių pateisinti negali joks žmogiškas įstatymas”. Katalikų parlamentarų tikslas turi būti abortą įteisinančių įstatymų pakeitimas arba panaikinimas. Ten pat patikslinama, kokiais atvejais politikui dera palaikyti įstatymų apribojimus, siekiant suvaržyti abortų laisvę ir apriboti jų galimą žalą. Tokie atvejai nėra „neleistinas dalyvavimas kuriant netinkamą įstatymą”, tai teisėtas bandymas apriboti neteisėtus aspektus. Komentaro autorius, Šventojo Kryžiaus universiteto moralinės teologijos profesorius Angelas Rodriguezas Luno kritikavo argumentą, esą pliuralistinėje visuomenėje valstybei nedera laikytis „katalikiškos” nuostatos prieš abortus, bet privalu daryti kompromisus. Komentare teigiama, kad „užsimezgusią žmogaus gyvybę ginti reikalauja ne tik katalikiškoji moralė, bet tai pridera daryti ir modernios demokratinės valstybės etinei bei politinei kultūrai”.

Abortus ribojančio įstatymo pagrindimas vien politinio kompromiso argumentu darytų blogą poveikį viešajai nuomonei ir sudarytų prielaidas atsirasti „katalikiško aborto” idėjai, kuriai pliuralistinėje visuomenėje pritartų „kai kurie katalikai”. „L’ Osservatore Romano” pabrėžia, jog tokia nuomonė nepriimtina. Komentatorius taip pat nepritaria galvosenai, esą siūlant griežtesnį įstatymo variantą užbėgama už akių liberalesniems įstatymo variantams. „Nedera imtis iniciatyvų, dėl kurių tenka atsakomybė už moralinį blogį, – net tuo pretekstu, kad kiti gali padaryti kažką dar blogesnio”, – teigiama komentare.