Pasaulyje paminėtos rugsėjo 11-osios teroro aukos
 

(KAP, CRTN) Pasaulio politikai, krikščioniškųjų Bažnyčių ir kitų religinių bendrijų vadovai metinių proga pagerbdami rugsėjo 11-osios teroro aukų atminimą vieningai smerkė terorizmą ir ragino stiprinti dialogą tarp religijų ir kultūrų. Popiežius Jonas Paulius II trečiadienio bendrosios audiencijos metu apeliavo į sąžines tų, kurie atsakingi už islamistų įvykdytus teroro aktus. Joks neteisingumas, joks nusivylimo jausmas, jokia pasaulėžiūra ar religija negali pateisinti tokių „nežmoniško žiaurumo apraiškų”, – sakė Šventasis Tėvas. Pasak jo, terorizmas niekuomet negali išspręsti tarp žmonių kylančių konfliktų. Ginkluotas smurtas ir karas yra „pasirinkimai, sėjantys tik neapykantą ir mirtį”.

Popiežius drauge ragino imtis naujų pastangų neteisingumui ir priespaudai įveikti. Juos jaučia didelė dalis žmonijos, ir tai sudaro palankias sąlygas nekontroliuojamoms keršto aistroms atsirasti. Kai paminamos pamatinės teisės, lengva pasiduoti neapykantos ir smurto pagundai. Popiežius ragino kurti globalią „solidarumo kultūrą”, kuri jaunimui teiktų viltį dėl ateities. Bendrosios audiencijos pabaigoje Šventasis Tėvas drauge su susirinkusiais maldininkais daugeliu kalbų meldėsi už teroro aktų aukas ir taikos bei teisingumo civilizacijos atkūrimą. Įžangoje į maldą popiežius sakė, kad tragiškų įvykių prisiminimas negali užtemdyti pasitikėjimo Dievo gerumu bei ištikimybe. Vieną maldavimą išsakydamas arabų kalba popiežius meldė, kad visų religijų tikintieji gailestingojo Dievo vardu atmestų bet kokį smurtą ir užmegztų dialogą, siekdami konfliktų sprendimo.

Romos Fiumičino oro uoste gedulingoms pamaldoms vadovavo Popiežiškosios keleivių ir migrantų sielovados tarybos pirmininkas arkivyskupas Stephenas Fumio Hamao. Jis ypač priminė teroro smūgiams panaudotų lėktuvų ekipažus bei keleivius, tapusius pirmosiomis aukomis.