Irako puolimas galimas tik JTO pritarus
 

(KAP, CRTN) Rugsėjo 11-osios išvakarėse Bažnyčios vadovai išsakė nuomones dėl JAV planuoto karinio smūgio prieš Iraką. Vatikano valstybės santykių su užsienio valstybėmis pasekretoris arkivyskupas Jean-Louisas Tauranas, interviu katalikų dienraščiui „Avvenire” pareiškė, kad puolimas prieš Iraką būtų galimas pritarus JTO Saugumo tarybai. Pasak Vatikano diplomatijos vadovo, priimant tokį sprendimą reikia atsižvelgti į galimus karo padarinius civiliams ir jo įtaką pasaulinei taikai. Kitokiu atveju tai būtų tik stipresniojo teisės parodymas. Teisėta kelti klausimą, ar karinis puolimas prisidėtų prie tikros taikos. Pasak arkivyskupo Taurano, blogio negalima įveikti pasitelkiant kitokį blogį. Jo nuomone, metus trunkančią kovą su terorizmu „sunku pripažinti sėkminga”. Kita vertus, svarbu tai, kad joks rimtas politikas ar religinis vadovas negali pateisinti terorizmo.

Panašią nuomonę pareiškė Vatikano stebėtojas prie Jungtinių Tautų Ženevoje vyskupas Diarmuidas Martinas. Jis sakė, kad karinis smūgis įsivaizduojamas tik kaip paskutinė priemonė, jai privalo pritarti JTO Saugumo taryba. Vyskupas D. Martinas drauge pabrėžė, kad karinio smūgio priešininkai turėtų nurodyti kitus kelius bei būdus, kaip „sustabdyti valstybę, negerbiančią tautų teisių”. Jo teigimu, dera taip pat apsvarstyti riziką dėl nesikišimo.

Milano arkivyskupas kardinolas Dionigi Tettamanzi priminė istorijos pamokas, rodančias, kad karas problemų neišsprendžia, o tik jas paaštrina.