Vilniuje pašventinti Šv. Kryžiaus namai
 

Rugsėjo 15 dieną prie Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios netoli prezidentūros pašventinti Šv. Kryžiaus namai. Tai socialinių, psichologinių ir teisinių paslaugų centras socialiai remtiniems žmonėms.

Namus šventinęs ir sveikinimo žodį taręs kardinolas A. J. Bačkis dėkojo Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijai už jų iniciatyvą, darbą ir maldas steigiant šiuos namus. Kardinolas sakė, kad tokie namai Vilniaus senamiestyje buvo jo sena svajonė. Anot Vargdienių seserų kongregacijos vyresniosios, šio projekto autorės sesers Ignės Marijošiūtės, Šv. Kryžiaus namai buvo steigiami remiantis vienuolijos įkūrėjo pal. Jurgio Matulaičio dvasingumu. Palaimintasis arkivyskupas, socialinės veiklos Lietuvos Bažnyčioje pirmeivis, ragino atpažinti laiko ženklus, suprasti, kas to laiko žmogui svarbu, nešti gyvą krikščionybę į pasaulį. Šį darbą pradėjo prieš tai buvusi vienuolijos vyresnioji sesuo A. Pajarskaitė. Vėliau darbus perėmusi sesuo Ignė įžiūrėjo, kad šiame centre galima teikti vargstantiems žmonėms ne tik medicininę, medžiaginę, bet psichologinę ir net teisinę pagalbą. Šv. Kryžiaus namuose dirbs ekspertai savanoriai. Finansuoti savo veiklą teisininkai bei psichologai prašys įvairių fondų, o namus administruos ir koordinuos Vargdienių seserų vienuolija, besistengianti šioje veikloje išlaikyti krikščioniškąsias vertybes.

Įeinančius į Šv. Kryžiaus namus pasitinka garsusis pal. J. Matulaičio šūkis: „Blogį nugalėk gerumu”. Šv. Kryžiaus namų pašventinimo iškilmėje dalyvavo didelis būrys svečių, įvairių vienuolijų atstovai, kunigai. Namų statybą rėmė Nyderlandų, Vokietijos bažnytiniai fondai, anoniminiai aukotojai.

-sm-