Iš Lietuvos išvyksta mons. dr. George’as Antonysamy
 

Rugsėjo 5 d. Apaštališkojoje nunciatūroje atsisveikinta su nuncijaus patarėju monsinjoru George’u Antonysamy. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas ir monsinjoras George’as Antonysamy šiltai pasitiko svečius. Po to svečių salėje vyko atsisveikinimo ceremonija. Apaštališkasis nuncijus Peteris Stephanas Zurbriggenas padėkojo monsinjorui už pagalbą ir palinkėjo Dievo palaimos Artimuosiuose Rytuose, Jordanijoje. „Anksčiau iš ten ateidavo neramios ir šiurpios žinios, dabar, atrodo, yra ramu. Melsimės, kad ten, kur jūs būsite kaip nuncijus, nes dirbsite vienas, laikai būtų darbingi ir ramūs”, – atsisveikinimo kalboje sakė apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams.

Atsakomąjį žodį tarė Lietuvos kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis padėkojo už monsinjoro triūsą rengiant Lietuvos ir Apaštalų Sosto sutartis, taip pat džiaugėsi jo žmogišku nuoširdumu ir atvirumu. Vilniaus arkivyskupas dėkojo už gražų bendradarbiavimą parenkant naujus vyskupus Lietuvai ir linkėjo gražaus Dievo palaiminto darbo šiltesniuose kraštuose.

Pasak monsinjoro George’o Antonysamy, Lietuvoje jis sėmėsi patirties bendradarbiaudamas su nuncijumi, padėdamas rengti Lietuvos, Latvijos ir Estijos bei Šv. Sosto konkordatą. Didžiulė patirtis yra ir tai, kad jis turėjo progą pažinti daug ir ilgą laiką kentėjusį kraštą. Paklaustas, kokią monsinjoras mato Lietuvos perspektyvą, dr. George'as Antonysamy išreiškė viltį, kad reikšmingi pokyčiai ateina ir į Lietuvą. Tai ne vien tik medžiaginė gerovė, bet ir naujos Bažnyčios perspektyvos.

Monsinjoras George'as Antonysamy filosofiją studijavo Madrase, Indijoje, teologijos studijas baigė Romoje, turi pastoracinės teologijos daktaro ir bažnytinės teisės magistro laipsnį. Dabar išvyksta į Jordanijos sostinę Amaną, kur eis nuncijaus pareigas.

-ad-