Plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Rugsėjo 20 dieną Kaune įvyko plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis. Jame išrinkti Vyskupų Konferencijos vadovybės ir komisijų bei tarybų pirmininkai.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininku trejų metų kadencijai išrinktas Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis taip pat išrinktas Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku ir Socialinių reikalų tarybos pirmininku.

Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininku ir Švietimo komisijos pirmininku.

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas išrinktas Nuolatinės tarybos nariu ir Pasauliečių apaštalavimo tarybos pirmininku.

Telšių vyskupas Jonas Boruta išrinktas Liturginės komisijos pirmininku, Vienuolių reikalų komisijos pirmininku ir Ekumeninių reikalų tarybos pirmininku.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila – Jaunimo reikalų tarybos pirmininku ir Ryšių su Lenkijos Vyskupų Konferencija tarybos pirmininku.

Generaliniu sekretoriumi išrinktas kunigas Gintaras Grušas, iki šiol ėjęs Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. Jis jau yra buvęs Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi 1994–1997 metais. Generalinio sekretoriaus padėjėju paskirtas kunigas Petras Smilgys.

Pagal Vyskupų Konferencijos statutą, komisijų nariais gali būti tik vyskupai, o tarybų – taip pat kunigai ir pasauliečiai. Jų kandidatūras šiandien išrinkti komisijų ir tarybų pirmininkai pateiks kitame plenariniame posėdyje, kuris įvyks 2002 metų spalio 24–25 d. Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas