Akademinės sielovados konferencija-seminaras Vilniuje
 

Rugsėjo 13–15 d. Vilniuje jau devintą kartą vyko akademinės sielovados konferencija-seminaras „Krikščioniškos socialinės universiteto aplinkos kūrimas: nauji Europos Sąjungos iššūkiai universitetinei kultūrai”. Konferenciją organizavo Vilniaus akademinės sielovados centras. Joje dalyvavo 60 krikščionių dėstytojų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Marijampolės aukštųjų bei aukštesniųjų mokyklų, dėstytojai ir studentai, tikybos mokytojai, socialinės religinės veiklos atstovai. Konferencijoje siekta nuodugniau susipažinti su teoriniais ir praktiniais krikščioniško socialinio darbo pavyzdžiais Europos Sąjungos universitetuose.

Konferencijos pagrindinis lektorius, ilgametis akademinės sielovados vadovas Anglijos universitetuose Christopheris Dyckhoffas SJ (šiuo metu dirbantis Briuselyje), turėdamas ilgametę akademinės sielovados patirtį, dalijosi šios veiklos organizavimo ir vykdymo specifika. Konferencijoje-seminare dalyvavo ir jau antrą kartą Lietuvoje viešintis prof. Hermanas Lombaerts’as (Liuveno universitetas, Belgija). Profesorius akcentavo, jog universitetams tenka svarbus vaidmuo ugdant jauną žmogų bei krikščionio atsakomybę šiandieniame greitai besikeičiančių vertybių pasaulyje. Pabrėžta krikščioniškosios veiklos gilinimo visuomenėje svarba, aktyvi pozicija siūlant, kaip spręsti vienas ar kitas etines problemas.

-jl-