Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 

Rugsėjo 19 d. Kauno kurijoje įvyko pirmasis po vasaros pertraukos arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tai buvo ir pirmoji naujosios arkivyskupijos kunigų nuolatinio bei sisteminio ugdymo programos konferencija. Ją vedęs kan. doc. teol. dr. Algimantas Kajackas kunigams išsamiai pristatė bei paaiškino Vatikano II Susirinkimo konstituciją Sacrosanctum Concilium. Pasak Kauno arkivyskupijos generalinio vikaro kun. dr. Jono Ivanausko, atsakingo už naujosios arkivyskupijos kunigų sisteminio ugdymo programos rengimą, pradėti būtent nuo šio dokumento nuspręsta todėl, kad tai buvo pirmoji Vatikano II Susirinkimo paskelbta konstitucija, akinanti atnaujinti visą Bažnyčios liturgiją, o sykiu ir pačią Bažnyčią.

Konferencijos pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ su kunigais aptarė einamuosius reikalus. Ganytojas ypač padėkojo kunigams už pagalbą Šiluvos atlaidų savaitės metu. Jis pabrėžė, kad Susitaikinimo sakramentas yra didžiulė dovana ir malonė šių atlaidų metu. Todėl ir ateityje arkivyskupas kvietė kunigus uoliai atsidėti šiai tarnystei bei, esant galimybei, dalyvauti kiekvieno mėnesio 13 dieną Šiluvoje rengiamose pamaldose.

-dch-