Mirė mons. Klemensas Gutauskas (1915 – 2002)
 

Rugpjūčio 19 d. mirė Kupiškio Kristaus Įžengimo į Dangų parapijos garbės klebonas mons. jubiliatas Klemensas Gutauskas. Kun. K. Gutauskas gimė 1915 m. lapkričio 28 d. Leliūnų parapijoje. Nuo 1928 m. lankė Anykščių vidurinę mokyklą, nuo 1932 m. – Utenos gimnaziją. 1934–1941 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo universitete. Kunigu įšventintas 1941 m. vasario 26 d.

Vikaravo Dusetose, Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje, Pasvalyje, Kamajuose, Pakruojyje. 1949 m. paskiriamas Pakruojo bažnyčios administratoriumi, o 1951 m. – Linkuvos administratoriumi. 1958 m. paskirtas Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vikaru, o 1963 m. – katedros klebonu ir Panevėžio dekanu. 1964 m. perkeltas į Kupiškį klebono ir dekano pareigoms. Nuo 1998 m. dėl pablogėjusios sveikatos atleidžiamas nuo klebono, o 2000 m. ir nuo dekano pareigų. Palaidotas rugpjūčio 21 d. Kupiškyje.

-P-