Mirė kunigas Gediminas Šukys (1923–2002)
 

Liepos 28 d. po ilgos ir sunkios ligos Zarasų ligoninėje mirė Dusetų Švč. Trejybės parapijos altaristas, kunigas jubiliatas Gediminas Šukys. Kun. G. Šukys gimė 1923 m. vasario 13 d. Vabalninko parapijoje, Inkūnų kaime, neturtingų ūkininkų šeimoje. Mokėsi Palaimos pradžios mokykloje ir Biržų gimnazijoje, 1941–1946 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1946 m. Vikaravo Biržuose, Panevėžio katedroje, Šeduvoje, Saločiuose, Kupiškyje, Utenoje. Klebono pareigas ėjo Palėvenėje, Daugailiuose, Zarasuose, Surdegyje, Dusetose. 1968–1978 m. buvo Zarasų dekanas, nuo 1996 m. – Dusetų altaristas. Domėjosi muzika, yra sukūręs liturginių giesmių, Mišių ir kitų kūrinių. Dažnai pasirašinėdavo Akmenėlio slapyvardžiu.

Laidotuvių šv. Mišios aukotos liepos 30 d. Dusetų bažnyčioje. Palaidotas senosiose Utenos miesto kapinėse.

-P-