Mirė kunigas Boleslovas Babrauskas SJ (1926–2002)
 

Liepos 16 d. Pasvalyje mirė kunigas Boleslavas Babrauskas SJ. Kun. B. Babrauskas gimė 1926 m. balandžio 20 d. Utenos apskrityje, Tauragnų valsčiuje, Tautiškių kaime, neturtingų ūkininkų šeimoje. Baigė Sėlos pradinę mokyklą, vokiečių okupacijos metais tarnavo pas ūkininkus Utenos valsčiuje. Po karo, dirbdamas Utenos plentų valdyboje mašinistu, mokėsi Utenos vakarinėje vidurinėje mokykloje. 1946–1953 m. dirbo Vilniaus kariniame aviacijos fabrike, mokėsi vakarinėje vidurinėje mokykloje ir ją baigė. Vienerius metus Vilniaus universitete studijavo fiziką-matematiką. 1955 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją; 1960 m. balandžio 13 d. buvo įšventintas į kunigus.

Iki 1965 m. darbavosi vikaru Rokiškyje, 1965–1966 m. klebonavo Čedasuose, 1967–1968 m. vikaravo Biržuose, 1968–1974 m. buvo Smilgių ir Suostų, 1974–1980 m. Krinčino klebonu. 1969 m. sausio 20 d. įstojo į tuo metu pogrindyje veikusią Jėzaus draugiją, 1992 m. balandžio 22 d. davė galutinius įžadus.

Kazachstano Pavolgio vokiečiams prašant katalikų kunigo, ten 1980 m. išvyksta tėvas Boleslovas. Vidurinėje Azijoje jam teko aptarnauti 21 parapiją. Čia dirbdamas ėmėsi dauginti ir platinti knygas, parengė vietiniams gyventojams katekizmą, parengė ir išvertė maldaknygių. 1985 m. priverstas šį kraštą palikti per 24 valandas. Grįžęs į Lietuvą turėjo vargo, kad iš religinių reikalų įgaliotinio gautų registracijos pažymėjimą. 1985 m. buvo paskirtas Vadoklių klebonu, juo dirbo iki 1991 m. Vėliau klebonavo Biržuose, Pabiržėje, Pakruojyje, Žagarėje. Pablogėjus sveikatai nuo 2001 m. birželio perkeltas į Pasvalį rezidentu. Čia gyveno ir darbavosi iki mirties. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

-as-