Mirė kun. Benediktas Mykolas Urbonas (1925–2002)
 

Liepos 7 d. Panevėžio miesto respublikinėje ligoninėje mirė ilgametis Joniškėlio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Benediktas Mykolas Urbonas. Kun. B. M. Urbonas gimė 1925 m. birželio 28 d. Naujamiestyje. Mokėsi Ramygalos pradžios ir vidurinėje mokyklose, 1942–1949 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1948 m. spalio 31 d. įšventintas kunigu. Vikaravo Utenoje ir Rokiškyje, Švenčionyse, Adutiškyje, Lentvaryje, vėliau klebonavo Gulbinėnuose, Kabeliuose, Parudaminoje, Šiluose ir nuo 1980 m. Joniškėlyje. Palaidotas liepos 10 d. Joniškėlio bažnyčios šventoriuje.

-P-