LVK pranešimas dėl Operatyvinės veiklos įstatymo
 

2002 05 31

Gegužės 30 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Operatyvinės veiklos įstatymą. Svarstymo metu buvo atmestas teikiamas pasiūlymas, kad slaptaisiais operatyvinės veiklos bendradarbiais negali būti dvasininkai.

Lietuvos Vyskupų Konferencija apgailestauja, jog buvo atsisakyta nuostatos, kad operatyvinei veiklai negali būti verbuojami dvasininkai. Bažnyčios persekiojimo laikais sovietinis saugumas verbavo kunigus būti kolaborantais, tačiau netoleruotina, kad tai būtų daroma laisvoje Lietuvoje. Kunigai, klausydami išpažinčių, privalo griežtai išlaikyti išpažinties paslaptį, todėl šios nuostatos nebuvimas įstatyme – tai bandymas pakirsti pasitikėjimą katalikų kunigais.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas