Mirė kunigas Jonas Skirelis (1951–2002)
 

Balandžio 28 d. mirė Salų ir Duokiškio parapijų klebonas kun. Jonas Skirelis. Kun. J. Skirelis gimė 1951 m. kovo mėn. 5 d. Švenčionių rajone, Adutiškio parapijoje. 1958–1966 m. mokėsi Adutiškio aštuonmetėje mokykloje, 1966–1970 m. – Cirkliškio žemės ūkio technikume. Baigęs technikumą pagal specialybę dirbo įvairiose vietovėse. 1979–1984 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. 1984 m. gegužės mėn. 27 d. įšventintas į kunigus. Vikaravo Rokiškyje, Pasvalyje, Zarasuose, vėliau klebonavo Kriaunose, Salose ir aptarnavo Duokiškį. Palaidotas gegužės 1 d. Salose.

-P-