Mirė kunigas jubiliatas Petras Tarulis (1916–2002)
 

Balandžio 24 d. mirė Utenos Kristaus į dangų žengimo parapijos kun. altaristas jubiliatas Petras Tarulis. Kun. P. Tarulis gimė 1916 m. gegužės mėn. 1 d. Utenos rajone, Spitrėnų parapijoje. Baigęs Utenos gimnaziją, studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir 1941 m. sausio mėn. 26 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo Adomynės, vėliau Utenos vikaru, Panevėžio šv. Petro ir Povilo parapijos vikaru, Ramygalos ir Vyžuonų klebonu. Nuo 1987 m. buvo Utenos altaristas. Palaidotas Utenoje balandžio 26 d.