Mirė kunigas Francišek Franckevič (1971–2002)
 

Kovo 19 d. mirė prieš savaitę į autoavariją patekęs kun. Francišek Franckevič. Kun. F. Franckevič gimė 1971 m. kovo 15 d. Vilniaus rajone, Kenos kaime. 1999 m. lapkričio 21 d. įšventintas kunigu, dirbo Visagino, Vilniaus Kalvarijos, pastaruoju metu – Naujosios Vilnios vikaru. Laidotuvių pamaldoms Lavoriškių bažnyčioje kovo 21 d. vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Šv. Mišias koncelebravo vysk. Juozas Tunaitis, dalyvavo per 50 kunigų ir gausus būrys tikinčiųjų. Atsisveikinimo žodžius tarė kardinolas A. J. Bačkis ir kunigo Francišeko kurso draugas kun. Valdemaras Ulčukevič.    -Vn-