Mirė kun. Konstantinas Gajauskas (1912–2001)
 

Spalio 28 d. vakare po ilgos ir sunkios ligos mirė Druskininkų parapijos emeritas, buvęs ilgametis Druskininkų klebonas bei Varėnos dekanas kun. Konstantinas Gajauskas. Kun. K. Gajauskas gimė 1912 m. sausio 25 d. Švenčionėlių parapijos Dotinėnų kaime. Baigęs Švenčionių lietuvių gimnaziją, 1932 m. įstojo į Vilniaus dvasinę seminariją. Baigęs seminariją, 1938 m. birželio 11 d. arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio buvo įšventintas kunigu.

Vikaravo Vojstomo, Eišiškių, Kaltanėnų parapijose. 1940 m. paskirtas steigiamos Reškutėnų parapijos administratoriumi, 1942 m. – Vidiškių parapijoje kapelionu, 1943 m. – Švenčionių parapijoje kapelionu, 1945 m. – Vilniaus šv. Rapolo parapijos vikaru, 1949 m. spalio mėn. – Vilniaus šv. Teresės parapijos administratoriumi ir Aušros Vartų koplyčios rektoriumi bei Vilniaus miesto dekanu, 1965 m. balandžio mėn. – Druskininkų parapijos klebonu ir Varėnos dekanu. 1992 m. balandžio 3 d. jo paties prašymu atleistas iš tų pareigų ir paliktas emeritu. Be to, kun. Konstantinas Gajauskas 1955–1981 m. buvo Vilniaus arkivyskupijos ordinaro patarėjas, 1958–1973 m. – Vilniaus arkivyskupijos Tribunolo ryšio gynėjas.

Laidotuvių pamaldos vyko spalio 31 d. Druskininkuose. Palaidotas Švenčionėlių kapinėse.

-Vn-