2001 rugpjūčio 16
Nr. 15


Šiame numeryje:

Bažnyčios Dokumentai

Popiežiaus žodis Bažnyčia Lietuvoje Homilijos Bažnyčia pasaulyje Nauji leidiniai

Skelbimai