Mirė kunigas Zigmas Červokas (1915–2000)
 

Gruodžio 18 d. mirė kunigas Zigmas Červokas. Kun. Z. Červokas gimė 1915 m. liepos 22 d. Sventinikų kaime, Trakų apskrityje. Baigęs Kaišiadorių gimnaziją, 1936 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Ją baigęs, 1942 m. gruodžio 19 d. buvo įšventintas kunigu. 1943 m. paskirtas Semeliškių vikaru. 1948 m. paskirtas Čiobiškio, 1954 m. – Stakliškių, 1961 m. – Želvos, 1968 m. – Gegužinės, 1988 m. – Labanoro, 1989 m. – Kiauklių parapijos klebonu. Nuo 1991 m. – Gegužinės parapijos rezidentas. Palaidotas Žasliuose gruodžio 20 d.