Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ susitiko su Seimo pirmininku A. Paulausku
 

Gruodžio 11 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas S. Tamkevičius SJ susitiko su Seimo pirmininku A. Paulausku. Susitikimo metu buvo svarstyta azartinių lošimų legalizavimo problema. Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ pareiškė, kad Katalikų Bažnyčios požiūris į azartinių lošimų legalizavimą vienareikšmiškas. Anot arkivyskupo S. Tamkevičiaus SJ, Bažnyčia nori, kad Lietuvoje augtų žmonėms šviesesnio gyvenimo sąlygas sudarančios institucijos, o lošimų namai gėrio tikrai neskleis. LVK pirmininkas pripažino, kad Bažnyčia tegali tik pasakyti savo nuomonę, bet, anot jo, geriau tai padaryti dabar.

Išklausęs Bažnyčios nuomonę lošimo namų legalizavimo klausimu, Seimo pirmininkas A. Paulauskas pabrėžė, kad Seime priimant atitinkamus įstatymus didžiausias dėmesys bus skiriamas neigiamų pasekmių prevencijai – lošimo namų veiklos reglamentavimui, specialių kontroliuojančių institucijų sukūrimui. Seimo pirmininkas garantavo, kad įstatymų priėmimas tikrai nebus forsuojamas.

Gruodžio 1 d. LVK pirmininkas arkivyskupas S. Tamkevičius SJ ir LVK generalinis sekretorius vysk. J. Boruta SJ raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką A. Paulauską ir ministrą pirmininką R. Paksą, ragindami juos dar kartą atidžiai apsvarstyti ir įvertinti galimus neigiamus azartinių lošimų namų legalizavimo padarinius.

Lietuvos Vyskupų konferencijos sekretoriatas