2000 spalio 25
Nr. 20


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Homilijos Dokumentai Bažnyčia pasaulyje Skelbimai