Mirė kunigas jubiliatas Pijus Čižauskas (1908–2000)
 

Spalio 8 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė kunigas jubiliatas, archeologijos mokslų daktaras Pijus Čižauskas. Kun. P. Čižauskas gimė 1908 m. kovo 24 d. Vilkaviškio aps., Žaliojoje. Mokėsi Naumiesčio progimnazijoje ir Marijampolės gimnazijoje. 1931 m. baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir tų pačių metų birželio 21 d. įšventintas į kunigus. Trejus metus vikaravo Rudaminoje, paskui metus – Kalvarijoje pas kleboną M. Krupavičių. 1935 m. išvyko studijuoti į Romą. Įgijęs krikščioniškosios archeologijos licenciato ir daktaro laipsnius, 1939 m. grįžo į Lietuvą ir profesoriavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, buvo Vilkaviškio gimnazijos kapelionas. Per pirmąją sovietų okupaciją slapstėsi Šilavote, vokiečių okupacijos metais buvo Alytaus gimnazijos vyresniųjų klasių kapelionas. Alytuje gyveno iki 1946 m., paskui pasitraukė į Kauną, slapstėsi, gyveno Joniškyje. 1949 m. pradžioje buvo paskirtas Upninkų klebonu. 1950 m. pavasarį paskirtas į Jonavą. Kun. jubil. P. Čižauskas Jonavoje dirbo sunkiu ateizmo laikotarpiu. Jam teko dažnai ginti tikinčiųjų interesus. 1989 m. gruodžio mėnesį dėl pablogėjusios sveikatos kun. jubil. P. Čižauskas išvyko iš Jonavos į Vilnių. Nuo 1991 m. vasario 7 d. dirbo Vilniaus šv. Onos bažnyčioje. Kun. jubil. P. Čižauskas palaidotas spalio 11 d. Jonavos bažnyčios šventoriuje.

-vg-