2000 rugpjūčio 12
Nr. 15


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Pamokslų apmatai Dokumentai  Bažnyčia pasaulyje Nauji leidiniai