Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus padėka baigiantis Eucharistiniam kongresui

Santaka, 2000 m. birželio 4 d.
 

Šiuo iškilmingu Eucharistijos šventimu ir pasiaukojimo Aktu užbaigiame Lietuvos II Eucharistinį kongresą. Keturias dienas išgyvenome gražiausią tarpusavio vienybės ir vienybės su Dievu patirtį. Mąstėme apie Eucharistijos slėpinį, dalijomės dangaus Duona, viešai iškilmingai pagerbėme Eucharistiją ir išreiškėme norą būti „broliškos vienybės ir Kristaus meilės ženklu”. Tikriausiai pritarsite, kad po nepriklausomybės atkūrimo iš Lietuvos žemės į dangų nekilo tokia šlovinimo giesmė, kokia buvo šis Eucharistinis kongresas.

Dėkoju, Jūsų Eminencija Kardinole, už dalyvavimą ir Šv.Tėvo atstovavimą Eucharistiniame kongrese. Dėkoju Ekscelencijoms arkivyskupams, vyskupams ir broliams kunigams, dalyvavusiems ne tik Eucharistijos šventime, bet ir pasirengimo darbuose. Dėkoju Eucharistinio kongreso dalyviams ir svečiams, atvykusiems iš visų Lietuvos kampelių ir padovanojusiems ne tik Dievui, bet ir Kaunui savo meilę ir gerą nuotaiką. Ačiū visiems Eucharistinio kongreso organizatoriams ir vykdytojams, kurių prakaito vaisiais pasinaudojome. Be jūsų visų Eucharistinis kongresas nebūtų įvykęs, o jei ir įvyktų, tai tikrai nebūtų palikęs tokio neįkainojamai brangaus dvasinio išgyvenimo, kurį kiekvienas jaučiame savo širdyje.

Mes išsiskiriame vildamiesi, kad eucharistinis Jėzus liks mūsų geriausias Draugas ir Brolis, ir mūsų gyvenime bus dar gyviau jaučiami Eucharistijos slėpinio vaisiai. Sudie ir iki susitikimo kituose Jubiliejinių metų renginiuose.