2000 gegužės 31
Nr. 10


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Eucharistinis kongresas Didysis jubiliejus Bažnyčia pasaulyje Skelbimai