Mirė kunigas Vytautas Labonas (1930–2000)
 

Gegužės 17 d. mirė Kauno šv. Juozapo parapijos altaristas kunigas Vytautas Labonas. Kun. V. Labonas gimė 1930 m. rugsėjo 29 d. Anykščių rajono, Debeikių parapijos, Lėliūnų kaime, mokėsi Žibartonių, Pociūnėlių pradžios ir Krekenavos vidurinėje mokyklose. 1952 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1957 m. buvo įšventintas kunigu. Vikaravo Kėdainių šv. Juozapo parapijoje, Betygaloje. 1961 m. neteko kunigo pažymėjimo. Kurį laiką dirbo Kauno Sanito vaistų fabrike, vaikų darželio sargu Aleksote. 1962 m. valdytojo J. Stankevičiaus paskirtas Panevėžiuko parapijos altaristu. Vėliau dirbo Tytuvėnuose vikaru, Žeimelyje, Lauksodyje, Seredžiuje, Kauno šv. Juozapo parapijoje, Vytauto Didžiojo ir Šv. Mykolo Arkangelo rektoratuose altaristu. Paskutiniuosius trejus metus buvo Kauno šv. Juozapo parapijos altaristas. Pasižymėjo uolumu ir ištikimybe Bažnyčiai. Gegužės 19 dieną palaidotas Kauno Romainių kapinėse.