Mirė kunigas Jonas Jokubonis (1910–2000)
 

Gegužės 23 d. mirė Kelmės parapijos altaristas kunigas Jonas Jokubonis. Kun. J. Jokubonis gimė 1910 m. gegužės 6 d. Kelmės parapijoje, kunigu įšventintas 1938 m. birželio 11 d. 1938–1947 m. vikaravo Kauno Šančių šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijoje, 1947–1949 m. administravo Kauno Karmelitų šv. Kryžiaus parapiją. 1949–1973 m. klebonavo Gruzdžiuose, Gudžiūnuose, Vandžiogaloje, Karmėlavoje, Žagarėje, Viduklėje ir Krakėse. 1973–1975 m. administravo Kulautuvos, 1975–1981 m. – Šiaulių šv. Jurgio parapijas. 1981–1989 m. buvo Kauno Vilijampolės šv. Juozapo parapijos, 1989–1991 m. Raudondvario klebonas. Nuo 1991 m. iki mirties buvo Kelmės parapijos altaristas. Gegužės 26 dieną palaidotas Kelmėje.

-dm-