2000 gegužės 16
Nr. 9


Šiame numeryje:

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje Eucharistinis kongresas Bažnyčia pasaulyje Dokumentai Skelbimai Nauji leidiniai