Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimas
 

Gegužės 5 d. Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba išplatino Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pareiškimą dėl gegužės 5 d. dienraščio „Lietuvos rytas” nuomonių puslapyje išspausdinto straipsnio „Popiežiaus ligą specialistai gerai pažįsta”, kuriame profesorius, habilituotas daktaras infektologas Leontijus Motiejūnas teigia, jog popiežiaus Jono Pauliaus II negalavimai yra sifilio pasekmė.

Arkivyskupo S. Tamkevičiaus pareiškime sakoma, kad šio straipsnio tekstas „yra skirtas kompromituoti ne tik Katalikų Bažnyčios vadovą, bet ir pasaulio pripažintą moralinį autoritetą, žmogų, daug padariusį Lietuvos labui, įžeidžia ne tik katalikų, bet ir visų dorų žmonių jausmus. Šventąjį Tėvą šmeižiantis straipsnis didžiausiame Lietuvos dienraštyje rodo, kad mūsų šalyje neegzistuoja visuomenės informavimo priemonių savireguliacijos sistema. Šalies žurnalistų bendruomenei derėtų pareikšti savo nuomonę apie tokio pobūdžio publikaciją. Straipsnio autorius šiurkščiai pažeidė gydytojo etikos principus, ir visuomenė turi teisę sužinoti Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų kompetentingų įstaigų poziciją šiuo klausimu”.

Sveikatos apsaugos ministerija atsiribojo nuo gydytojo L. Motiejūno „Lietuvos ryte” paskelbtų samprotavimų. Ministerijos pareiškime spaudai teigiama, kad „publikacija yra nekompetentinga vieno asmens spaudoje skelbtos informacijos interpretacija, kuri neturi būti siejama su Lietuvos medikų (specialistų) vardu”. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, šiuo straipsniu L. Motiejūnas šiurkščiai pažeidė gydytojo etikos principus, dezinformavo visuomenę.

-dch-