2000 balandžio 29
Nr. 8


Šiame numeryje:

Vyskupų Konferencija

Bažnyčia Lietuvoje Eucharistinis kongresas Bažnyčia pasaulyje Dokumentai Skelbimai