2000 balandžio 12
Nr. 7


Šiame numeryje:

Popiežius

Bažnyčia Lietuvoje Eucharistinis kongresas Didysis jubiliejus Skelbimai