2000 kovo 31
Nr. 6


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Eucharistinis kongresas Dokumentai Bažnyčia pasaulyje