Lietuvos Caritas atstovai pasveikino Vokietijos Oldenburgo krašto Caritas direktorių Paul Schneider
jo šešiasdešimtmečio proga
 

Kovo mėnesį savo šešiasdešimties metų jubiliejų šventė žinomas Lietuvos bičiulis Vokietijos Oldenburgo krašto Caritas direktorius Paul Schneider. Drauge su vokiečių bažnytinių, socialinių, labdaros ir valstybinių įstaigų atstovais pagerbti jubiliato kovo 11 d. į Lohnę atvyko ir lietuvių delegatai – Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. R. Grigas, Caritas bendradarbiai J. Kukauskienė, V. Dubinskaitė, V. Kelpšas.

Lietuvos ir Oldenburgo krašto Caritas organizacijos artimai bendradarbiauja jau dešimt metų. Oldenburgo Caritas organizacija ir Maltos pagalbos tarnybos praėjusiais metais vargstantiesiems Lietuvoje suteikė paramą beveik už 20 mln. Vokietijos markių, jos remia apie 40 socialinių projektų įvairiuose Lietuvos miestuose, parapijose ir organizacijose. Ši veikla ir lėšos leido įsteigti, suremontuoti, aprūpinti reikiama įranga daugybę globos įstaigų, medicinos ir pagalbą teikiančių centrų, paremti drabužiais, vaistais, pamaitinti tūkstančius pagalbos reikalingų žmonių. Daugelio šių svarbių projektų iniciatorius ir rėmėjas buvo ir yra P. Schneideris.

Sveikinimo kalboje kun. R. Grigas pabrėžė, kad jubiliatas pagerbiamas lietuviams ypatingą Kovo 11-osios dieną, ir tai simboliška, nes P. Schneideris ir jo kolegų parama per tuos dešimt metų labai prisidėjo prie Lietuvos atsikūrimo. Kun. R. Grigas perskaitė Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko arkivyskupo S. Tamkevičiaus sveikinimą, kuriame sukaktuvininkui linkima Dievo palaimos, pabrėžiama, kad jau 10 metų trunkanti parama Lietuvai ne tik palengvino vargą daugeliui mūsų žmonių, bet ir praturtino nuoširdžia draugyste.

Drauge su P. Schneideriu ir jo kolegomis svečiai iš Lietuvos apsilankė Oldenburgo Caritas būstinėje Vechtos mieste, susipažino su šios organizacijos struktūra bei tarnybomis, domėjosi benamių globos projekto veikla. Lohnėje jie susipažino su Caritas integracijos centro, priimančio Rusijos vokiečius bei imigrantus iš trečiojo pasaulio, idėja, Dinklagėje apžiūrėjo Caritas spaustuvę.

-ak-