2000 kovo 15
Nr. 5


Šiame numeryje:

Bažnyčia Lietuvoje

Eucharistinis kongresas Bažnyčia pasaulyje Skelbimai