Lietuvos II Eucharistinio kongreso programa
 

Kongreso metu Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje vyks nepertraukiama Eucharistijos adoracija.

Birželio 2–3 d. prie Kauno halės vyks Bažnyčios institucijų ir katalikų organizacijų pristatymas.
 

Birželio 1 d., ketvirtadienis
(Arkikatedra – Įgulos bažnyčia)
Kongreso atidarymas
Vigilija

18.00  Eucharistinio kongreso atidarymas Arkikatedroje
18.30 Eucharistijos šventimas Arkikatedroje
19.30 Eucharistinė procesija į Šv. arkangelo Mykolo
 (Įgulos) bažnyčią. Joje vyks nepertraukiama
 3 dienų adoracija.
 

Birželio 2 d., penktadienis
(Kauno halė – Prisikėlimo bažnyčia – Kauno halė)
Viešpaties vynuogyno darbininkų diena

  9.00  Dalyvių ir svečių registracija Kauno halėje
10.00  Liturginių valandų šventimas
10.45 Bendroji konferencija „Eucharistijos
 šventimas – gyvosios Bažnyčios atspindys“
11.45 Pasauliečių, kunigų ir vienuolių liudijimai
13.00 Pietūs
15.30 Konferencijos ir darbas grupėse
18.00 Eucharistijos šventimas atstatomoje
 Psisikėlimo bažnyčioje
20.30 Viešpaties vynuogyno darbininkų vakaronė
 Kauno halėje
 

Birželio 3 d., šeštadienis
Vaikų ir jaunimo diena

Vaikų (6–11 m.) programa (Santaka)

10.00 Vaikų registracija Rotušės aikštėje, ties
 Valančiaus gatve. Po registracijos pro Maironio
 muziejų einama į Santaką.
11.00 Konferencija „Šventasis Raštas. Susitaikymas.
 Jėzus Ostijoje. Gyvoji Bažnyčia“.
 Pasirengimas švęsti Eucharistiją.
12.00 Eucharistijos šventimas
13.30 Pietūs
14.30 Darbas kūrybiniuose būreliuose
16.00 visuotinė džiaugsminga šventė
17.00 Iškilmingas vaikų išlydėjimas Valančiaus gatve
18.00 Bibliniai spektakliai ir vaikų grupių ar kolektyvų
 krikščioniškas koncertas

Jaunimo programa
(Prisikėlimo bažnyčia – Kauno bažnyčios – Rotušės aikštė – Kauno halė)

  9.00 Registracija atstatomoje Prisikėlimo bažnyčioje
10.00 Giesmės, sveikinimas, konferencija
12.00 Užsiėmimai grupėse  (Senamiestyje, Centre ir Žaliakalnyje esančiose  parapijose ir vienuolijų centruose)
13.30 Pietūs užsiėmimų vietose
16.00 Džiaugsminga eisena iš Rotušės aikštės į  Kauno halę. Pakeliui Eucharistijos pagarbinimas  prie Įgulos bažnyčios.
18.00 Eucharistijos šventimas Kauno halėje
20.00 Koncertas
22.00 Jaunimo dienos užbaigimas
 

Birželio 4 d., sekmadienis
(Santaka – Įgulos bažnyčia – Arkikatedra – Santaka)
Šeimų ir parapijų diena
Kongreso uždarymas

10.00 Iškilminga sekmadienio rytmetinė  malda Santakoje
11.00 Konferencija, šeimų liudijimai
12.30 Pertrauka
14.00 Eucharistinė procesija iš Šv. arkangelo Mykolo  (Įgulos) bažnyčios į Arkikatedrą bei Santaką
16.00 Eucharistijos šventimas Santakoje,  dalyvaujant Šventojo Tėvo atstovui.
 Lietuvos paaukojimas Švč. Jėzaus Širdžiai.
 Eucharistinio kongreso uždarymas.
 Vakaronė-koncertas