LIETUVOS II EUCHARISTINIO KONGRESO MALDA
Viešpatie Dieve,
gailestingasis Tėve
ir gyvenimo šaltini,
atmink savo meilę mums,
išlietą per Tavo Sūnų Jėzų Kristų.

Jo Kūno ir Kraujo –
Eucharistijos slėpinį švęsdami,
mes įžengiame į Tavo,
Švenčiausioji Trejybe, gyvenimą.

Pasitikėdami prašome,
kad laužydami vieną duoną ir
gerdami iš vienos taurės
taptume viena
mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje.

Tegul Tavo Dvasia,
duoną ir vyną paverčianti
Jėzaus Kūnu ir Krauju,
įkvepia mums meilės ugnies,
kad visam pasauliui skelbtume
nuostabius Tavo darbus.

Prašome per mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų, Tavo Sūnų,
kuris, būdamas Dievas,
su Tavimi ir Šventąja Dvasia
gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.