Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 12 (426) 2015 gruodžio 21

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • ĮVEIKTI ABEJINGUMĄ IR LAIMĖTI TAIKĄ
  Žinia Pasaulinės taikos dienos (2016 m. sausio 1 d.) proga
 • „MIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI – IŠŠŪKIS. ATSAKAS – GAILESTINGUMO EVANGELIJA.“
  Žinia 2016 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga
 • PATIKĖTI SAVE GAILESTINGAJAM JĖZUI KAIP MARIJA: „DARYKITE, KĄ TIK JIS JUMS LIEPS“ (Jn 2, 5)
  Žinia 24-osios Pasaulinės ligonių dienos (2016 m.) proga
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS ATIDARANT ŠVENTĄSIAS DURIS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • EVANGELIZACIJA
 • ŠEIMA IR BENDRUOMENĖ
 • PALAIMINIMAS TAUTOMS

Šventasis Sostas

  Popiežius Pranciškus
 • MITIS IUDEX DOMINUS IESUS
  Apaštališkasis laiškas motu proprio forma apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse
 • SANTUOKOS SKELBIMO NIEKINE BYLŲ PROCEDŪRINĖS TAISYKLĖS

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • KATALIKŲ, STAČIATIKIŲ IR EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIŲ LIETUVOJE KREIPIMASIS DĖL DIRBTINIO APVAISINIMO REGLAMENTAVIMO

Homilijos

 • „NEIŠMINTINGI“ IŠMINČIAI / Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
 • PANERTI Į DIEVO MALONĘ / Kristaus Krikštas (C)
 • „DARYKITE, KĄ TIK JIS JUMS LIEPS“ / 2 eilinis sekmadienis (C)
 • DIEVO ŽODŽIO KLAUSYTOJAI / 3 eilinis sekmadienis (C)
 • DVASINĖS KAITOS BAIMĖ / 4 eilinis sekmadienis (C)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Atvertos jubiliejinės Gailestingumo metų durys
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius Pranciškus Afrikoje

2015 m. „Bažnyčios žinių“ turinys