Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (389) 2012 lapkričio 27

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE VATIKANO II SUSIRINKIMĄ
 • TIKĖJIMO METAI. ĮŽANGA
 • KAS YRA TIKĖJIMAS?

Vyskupų sinodas

 • VYSKUPŲ SINODO 13-OSIOS GENERALINĖS ASAMBLĖJOS (2012 M. SPALIO 7–28 D.) BAIGIAMOJI ŽINIA
 • Benediktas XVI. PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS UŽBAIGIANT VYSKUPŲ SINODĄ
 • Vysk. Arūnas Poniškaitis. MUMS REIKIA PATIKIMŲ LIUDYTOJŲ

Homilijos

 • IŠVYSTI DIEVO IŠGELBĖJIMĄ
  II advento sekmadienis (C)
 • KĄ MUMS DARYTI
  III advento sekmadienis (C)
 • MARIJA IR ELZBIETA
  IV advento sekmadienis (C)
 • VISUOMET NAUJAS SLĖPINYS
  Kristaus Gimimas (Kalėdos)
 • PO TRIJŲ DIENŲ RADO JĮ ŠVENTYKLOJE
  Šventoji Šeima (C)
 • APIE LAIKĄ IR MARIJOS MOTINYSTĘ
  Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja
 • TIKĖJIMAS IR BAŽNYČIA
  Viešpaties Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Straipsniai

 • EVANGELIJŲ PASAKOJIMAI APIE JĖZAUS VAIKYSTĘ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
 • Lietuvos jaunimo sielovados forumas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • „Švęsti tikėjimą šeimoje“
 • Kunigų konferencijoje aptartos jaunimo sielovados aktualijos
 • Kanadoje mirė t. Juozas Aranauskas SJ

Bažnyčia pasaulyje

 • Seminarijų atskaitomybės pertvarka
 • Ekumenizmas ir naujoji evangelizacija