Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (380) 2012 vasario 20

Popiežius

  Benediktas XVI
 • „SERGĖKIME VIENI KITUS, SKATINDAMI MYLĖTI IR DARYTI
  GERUS DARBUS“ (Žyd 10, 24)
  Žinia 2012 m. gavėnios proga

Popiežiaus katechezės

  Benediktas XVI
 • APIE JĖZAUS MALDĄ PER PASKUTINĘ VAKARIENĘ
 • JĖZAUS, VYRIAUSIOJO KUNIGO, MALDA PASKUTINĖS VAKARIENĖS MENĖJE
 • JĖZAUS MALDA ALYVŲ KALNE
 • JĖZAUS MALDA MIRTIES AKIVAIZDOJE

Homilijos

 • IŠGIRSTI AUTENTIŠKĄ ŽODĮ
  II gavėnios sekmadienis (B)
 • DIEVO BUVIMO VIETA
  III gavėnios sekmadienis (B)
 • NAKTIES POKALBIS
  IV gavėnios sekmadienis (B)
 • ATSAKYMAS GRAIKAMS
  V gavėnios sekmadienis (B)
 • VERBŲ PROCESIJA
  Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis

Katechezės šeimoms

 • ŠEIMA: DARBAS IR ŠVENTIMAS
  VI–VIII katechezės rengiantis VII Pasauliniam šeimų susitikimui

Straipsniai

 • Prof. dr. Jan-Heiner Tück
  ATEITI Į TIESĄ
  Jėzaus Kristaus teismas: eschatologinio motyvo link
 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  AUTENTIŠKAS GAILESTINGUMO PRIĖMIMAS ATGAILOS SAKRAMENTU
  Refleksija pagal šv. ses. M. Faustinos Kowalskos
  Dienoraštį – Dievo gailestingumas mano sieloje

Teisininko komentaras

 • DĖL MALDOS NAMŲ REGISTRACIJOS SUREGULIAVIMO

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Pristatytas Kanonų teisės kodekso leidimas
 • Ekumeninė konferencija Maskvoje
 • Šv. Valentino dienos KITAIP šventė „Meilė kuria šeimą“
 • Atsinaujinimo diena „Kodėl šiandien renkuosi krikščionybę?“
 • Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas
 • Mirė tėvas Jonas Dominykas Grigaitis OP (1914–2012)

Bažnyčia pasaulyje

 • Simpoziumas apie lytinių nusikaltimų prevenciją ir padarinių gydymą